Det gode blog-indlæg

Hvad kendetegner det gode blog-indlæg?

Først og fremmest skal din virksomheds blog-indlæg fokusere på, hvilke problemer eller behov som dine kunder har. Dernæst vil det være en særdeles god idè at fokusere på, hvordan du kan løse problemet.

Du skal derfor lave en del research, hvor du får nedskrevet de væsentligste problemstillinger i punktform. Disse punkter skal udgøre blog-indlæggets skelet.

Herefter går jagten ind på, hvad indholdet skal være. Når denne proces er afsluttet, så vil du have produceret et godt blog-indlæg. Et indlæg, som anviser løsninger på aktuelle problemstillinger som dine kunder er udfordret af.

Hvis vi går lidt i dybden med, hvad der kendetegner det gode blog-indlæg, så er der tre væsentlige faktorer, som skal bringes i spil.

Du skal løse en problemstilling. Selve problemet kan godt være kompliceret, men det skal alligevel forklares på en lettilgængelig facon. Endelig skal indlægget struktureres i flere på hinanden følgende afsnit.

Når blog-indlægget skrives skal du konstant have din målgruppe for øje – og hvad de ønsker at læse om. Du løser kort fortalt et problem for dine læsere. Og demonstrerer dine evner til at løse relevante problemstillinger.

Et blog-indlæg kan skrives på flere forskellige måder. Det altafgørende er dog, hvor i terrænet, at dine kunder befinder sig. Du kan nemlig godt komme til at tale forbi dem, hvis du ikke er opmærksom på dette aspekt. Af samme grund skal de svært tilgængelige emner forklares på en simpel facon.

I denne sammenhæng er det vigtigt ikke at blive for teknisk, idet man som afsender nemt kan komme til at hægte læseren af. Og det var jo ikke lige meningen…

Endelig er det ret vigtigt, hvordan blog-indlægget struktureres, idet det enkelte afsnit helst skal føre læseren ubesværet over i det næste afsnit.

Dit blog-indlæg skal således være en fortælling, der hænger sammen med dine kunders behov – og deres forventninger.

Leave a Reply